مغلوب ساختن پیشی جستن سرد و سخت سیاسی محاسبات در COVID-19

او تصمیم گرفت به راه خودخواه مصلحت در Covid-19 بحران می نویسد: دیوید اکسلراد: در کنار باز شدن در همه هزینه ها سرزنش پزشکان و دموکرات ها برای احتیاط خود را بیش از خطر آمریکا به زندگی و احترام به علم foisting تصمیم گیری های دشوار به فرمانداران و با استفاده از چین به عنوان یک سپر در برابر خود را شکست به عمل می کنند.

دفعات بازدید: مقاله کامل “

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de