مغلوب ساختن پیشی جستن رفتن همه در تفرقه فرهنگ جنگ

رئیس جمهور تمایل به ارائه پیام های وحدت ملی و خوشبینی در روز استقلال. اما این آخر هفته رئیس جمهور دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن مشخص شده این مناسبت با یک جفت از سخنرانی که در آن او در توصیف خود را به عنوان ریاست بیش از یک فرهنگی جنگ داخلی علیه شورشیان چپ و وعده داده شده برای پیروز شدن بر کسانی که در طرف دیگر آن جنگ از طریق استفاده تهاجمی از اجرای قانون است.

دفعات بازدید: مقاله کامل “

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>