2020 سرشماری یک راه برای گرفتن قدرت

The 2020 Census Is a Way to Take Back Power

اداره آمار به حالت تعلیق در زمینه عملیات (AP Photo/پل Sancya)

استیسی آبرامز و امریکا فررا نوشتن که وقتی ما سیاه و قهوه ای جوامع محسوب نمی شود در سرشماری ما به مردم مسئول اجازه نادیده گرفتن ما و نیازهای ما. 2020 سرشماری است که راه را به ما قدرت: قدرت به دفاع از خودمان و صدای ما شنیده می شود.

دفعات بازدید: مقاله کامل “

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>