خرید کتاب دانشگاهی رشته هنر tagged posts

خرید کتاب دانشگاهی

در برخی از مناطق محروم کرمانشاه ، که فقر فرهنگی در بالای لیست است ، استعدادهای باورنکردنی خرید کتاب دانشگاهی در خواندن وجود دارد. کودکان و نوجوانانی که حتی به عنوان کتابفروشی های منتخب در سراسر کشور معرفی می شوند.
بچه های کرمانشاه که کتاب می خوانند عمدتا از محلات فقیرنشین و حومه شهرها می آیند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایران در کرمانشاه ، “وقتی بزرگ شدم ، می خواهم یک کتابخانه بزرگ و مجهز در همسایگی محل تولد و زندگی خود بسازم تا کودکان ، نوجوانان و حتی بزرگسالان بتوانند کتاب بخوانند و من هم می توانم...

Read More