محتوای مقاله

بندر مونترال حوض کارگران در صبح روز دوشنبه راه اندازی یک اعتصاب که به پایان خواهد رسید و روز جمعه.

جمعه گذشته رئيس جمهور اتحادیه مارتین Lapierre گفت: عضویت او داده بود, دریایی, انجمن صنفی کارفرمایان 72 ساعت از اطلاع از این اعتصاب که ادامه خواهد داد تا صبح روز جمعه.

این اعتصاب را ببینید سرکارگران و نگهداری پرسنل تاریخ dockworkers. تنها در حال بارگذاری است که برگزار خواهد شد در طول اعتصاب خواهد بود برای تامین به نیوفاندلند و لابرادور و دانه کشتی مطابق با تصمیم گیری ساخته شده در ماه گذشته توسط کانادا روابط صنعتی مدیره.

این اعتصاب است که برگزار می شود بیش از موضوع برنامه کار. بندر مونترال مدیریت می گوید که نگران این اعتصاب به دلیل پورت های ضروری برای سلامت اقتصاد است.

tinyurlis.gdu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de