خارج و شهرهای اتاق های خبر آمریکایی ها هنوز هم پشت آبی

Outside Cities & Newsrooms, Americans Still Back the Blue

(David Crigger/بریستول Herald پیک از طریق AP)

روز دیگر به عنوان تابستان در این شهرستان شد خفقان کشیدن من در زمان برخی از زمان به درایو را به خارج از کشور است. تگزاس کامل از جذاب شهرهای کوچک با رنگی نام در بانک ها از دولت منظره رودخانه. کسانی که در شهرها نیز خانه به برخی از بهترین افراد و مواد غذایی شما را پیدا خواهد کرد در هر نقطه.

دفعات بازدید: مقاله کامل “

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>