با استناد نژادپرستانه و نفرت محتوای آنلاین, کبک, تعلیق Facebook تبلیغات

Homeمانتریلبا استناد نژادپرستانه و نفرت محتوای آنلاین, کبک, تعلیق Facebook تبلیغات
آهنگ پیشواز همراه اول