شده است به یک نوار نوشیدن این ماه ؟ بهتر است آزمایش برای COVID-19

محتوای مقاله

مونترال مقامات بهداشت عمومی در حال پرسیدن از افرادی که آباد یک بار از ژوئیه 1 به آزمایش می شود برای COVID-19 به دلیل شیوع موارد در چند آشامیدنی موسسات.

حداقل پنج میله در گذشته 11 روز در جزیره مونترال گزارش داده اند که مشتریان یا کارکنان حمل coronavirus مقامات بهداشت گفت.

آنها نه نام این موسسات مربوط می شود اما مدیران گفته شده است برای هشدار دادن به افراد خاصی بودند که در معرض ویروس.

هر کسی که نیاز به آزمایش می شود می توانید تماس بگیرید 514-644-4545.

بیشتر به آمده است.

tinyurlis.gdu.nuclck.ruulvis.net

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>