محتوای مقاله

یک روز پس از یک سیستم آب و هوا است که به ارمغان آورد درود و پتانسیل گردباد به کلگری محیط زیست کانادا بار دیگر صدور یک باران شدید دیده بان برای شهرستان.

محیط زیست کانادا می گوید در شرایط بار دیگر مطلوب برای توسعه شدید و رعد و برق است که می تواند تولید تگرگ و وزش بادهای سنگین باران.

طوفان پیش بینی شده به این شکل بعد از ظهر. دیده بان است در محل برای کلگری و همه اطراف آن مکان به عنوان تعریف شده توسط محیط زیست کانادا.

بیشتر به آمده…

tinyurlis.gdu.nuclck.ruulvis.net